Varför fiber och inte alternativ teknik?

Källa: ByNet.se

ADSL & VDSL-teknik

 • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid, max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs förhastigheter >10Mbit/s.
 • Beroende av kopparnät.
 • Känsligt för väderpåverkan.

TRÅDLÖST

 • Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
 • Känsligt för väderpåverkan.
 • Delad kapacitet på antalet anslutningar.
 • Säkerhet, det finns risker för intrång på nätet av obehöriga.

LTE/4G

 • Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
 • De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
 • Delad kapacitet på antalet anslutningar.

SATELLIT

 • Dyrt (ex. max 3,6Mbps, 4GB/mån, 420kr/mån, 12GB/mån, 1100kr/mån).
 • Alla får dela på signalen som sänds ut dvs. begränsad kapacitet.