Vill du bli en sponsor?

Att få fiber framdraget torde vara särskilt intressant för företag. En snabb förbindelse med omvärlden blir mer och mer viktigt. Vill du eller ditt företag sponsra föreningen på ett eller annat sätt?

 

Kontakta styrelsen för mer information.