Interimsstyrelsen för Vessige Fiberförening Ek För.

Ordf. Ulf Johansson

Sjösgärde 108, 311 65 Vessigebro

Mail: ulf@sjosgarde.se

Tel. 070-5114070

Kassaförvaltare Håkan Johnsson

Ryssgärde Bergsgården 201, 311 65 Vessigebro

Mail: hakan.johnsson@hgm.se

Tel. 070-6380085

Janna Ygreus

Kärreberg Björkhem 420, 311 65 Vessigebro

Mail: sipp@telia.com

Tel. 070-5168287

Jan-Olof Nilsson

Hede 231, 311 65 Vessigebro

Mail: j-o.nilsson@telia.com

Tel. 070-5325280

Skicka meddelande