2019 > 05

Tack till alla er som kom på Årsstämman!

Vi vill poängtera följande gällande vår fiberförening:

Det beslöts att styrelsen får i uppdrag att avveckal föreningen til lså små administrativa kostnader som möjligt.

Det beslöts även att erlagda insatser plus ev. överskott skall skänkas till Barncancerfonden.

Ni finner protokollet i sin helhet i filen nedan.

Läs hela inlägget »