2019 > 04

IP Only är i skede att avsluta utbyggnationen av sitt fibernät runt Vessige. I dagsläget är det två sträckor som kvarstår att fibrera vilket inriktningen är att göra under 2019.
 
Vad gäller de tidigare förlagda delarna ska de inom de närmaste måndaderna besiktas pch slutdokumenteras. I slutdokumentation ingår då att returnera markavtal med karta på inmätt läge av fibern samt utbetalning av markintrångsersättning. Om kartan inte överensstämmer med faktiskt läge eller det är andra frågor kopplade till markavtalet kommer det anges kontaktuppgifter i utskicket.
 
I samband med godkänd besiktning kommer även entreprenaden att ses som färdigställd såväl vad gäller nätets kvalité så som förläggning och återställning. Markägare som har ärenden som inte blivit behandlade avseende detta får gärna ta kontakt med Karl Gottfridsson som är byggprojektledare för IP Only.
 
Besiktningen innebär inte att framtida skador som uppstår som följd av förläggningen inte kommer åtgärdas. IP Only har i enlighet med markavtalet (punkt 2.5) ansvar för skador som uppkommit inom fem år från ledningsarbetets utförande.

Karl.gottfridsson@ip-only.se
070 718 22 86

Läs hela inlägget »