2015 > 09

Idag hade vi styrelsemöte i Vessige Fiberförening.

350 önskar anslutningar idag i nätet som kommer bli lite mer än 12 mil. Snart kommer våra områdesansvariga att besöka markägarna för markavtal och vi hoppas att vi snart får besked på vår ansökan.

Styrelsen består av Janna Ygreus, Ulf Johansson, Håkan Johnsson och Jan-Olof Nilsson.

Läs hela inlägget »