2014 > 06

Nedan finner du vårt föreningsstämmoprotokollet från årsstämman som fördes vid Vessige fiberförening ekonomisk förenings årsstämma den 26 maj 2014.

 

Läs hela inlägget »

Är det dig vi söker till entreprenörsgruppen i vår fiberförening? Vill du vara med så kontakta gärna oss i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Just nu håller vi i styrelsen på att hitta Områdesansvariga för vårt kommande fibernät.
Ett spännande uppdrag där du bland annat värvar nya medlemmar till vår fiberförening samt tar hand om de befintliga, du arbetar med markavtalen och sedan anslutningsavtalen. Du kommer ha ett helhets ansvar för just ditt område. Områdena är idag inte fastställda utan görs utifrån Områdesansvariga och deras medarbetare. 

Vi kommer ha gemensamt möte för samtliga Områdesansvariga framöver för att stödja er i rollen.

Vänligen kontakta oss i styrelsen om du skulle vilja ha detta viktiga uppdrag eller på annat sätt bidraga.

Läs hela inlägget »

Tack för att många kom på vår årsstämma med efterföljande information om vad som kommer hända framöver i vår fiberförening.

Stort tack till Lena som avgick från styrelsen. Nya styrelsen finner Du under Kontakt. Varmt välkommen att kontakta oss!

Läs hela inlägget »