2013 > 10

Falkenbergs kommun har slutit avtal med Telia som kommer att äga det nya fibernätet. Det är då Telia som tar betalt för hushållens anslutning. Men det är öppet för alla andra operatörer. Även enskilda fiberföreningar kan ha nytta av avtalet genom att få hjälp med anslutningspunkt och eventuellt övertagande.

För företag innehåller avtalet regler om att det skapas bredbandszoner där företag kan ansluta sig till ett fast pris. Mer och fördjupad information presenteras på kommunens hemsida www.falkenberg.se längre fram.

Styrelsen för Vessige Fiberförening kommer att ha möte den 21 oktober.  Vi hoppas att kunna ge er mer information efter det.

Under tiden är det fritt fram att göra en icke bindande intresseanmälan på kommunens hemsida här >>
 
Läs hela inlägget »