Hur gör jag för att ansluta min fastighet?

Det första du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du önskar ansluta din/dina fastighet/-er till fibernätet. Som medlem har du rösträtt på kommande årsmöte.

 

Det är viktigt att du anmäler dig nu. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genom-föras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse.

Projektet kommer endast att genomföras om tillräckligt många svarar att de vill ansluta sin fastighet.

 

Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Använd anmälningsblanketten! En fastighet per anmälningsblankett!

 

OBS! Vi ber dig skicka in blanketten även om du väljer att inte ansluta din fastighet. Det är viktigt att vi får en bekräftelse på att alla fastighetsägare har fått möjlighet att ta ställning till detta erbjudande.