Våra anmälda fastigheter!

Vi har valt att ta bort kartan över anmälda fastigheter till vår fiberförening eftersom flera fastigheter sakas i den. Om du har några frågor ber vi dig höra av dig till någon i styrelsen.