Det är viktigt att du ansöker om att bli medlem redan nu!

Medlemskapet visar att du önskar ansluta din/dina fastighet/-er till fibernätet. Som medlem har du rösträtt på kommande årsmöte.

 

Projektet kommer endast att genomföras om tillräckligt många svarar att de vill ansluta sin fastighet.

Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Insatsen är 100 kr per fastighet.

Medlemsavgiften för 2014 är 150 kr per fastighet.

250 kr betalas snarast till Bankgiro nr 140-7089.

Ange ditt namn & fastighetsbeteckning i meddelande så att vi

kan identifiera vem som betalt.

Använd anmälningsblanketten! En fastighet per anmälningsblankett!

OBS! Vi ber dig att fylla i blanketten och skicka till oss SNARAST även om du väljer att inte ansluta din fastighet.  Det är viktigt att vi får en bekräftelse på att alla fastighetsägare har fått möjlighet att ta ställning till detta erbjudande. Annars är föreningen nödgad att ta kontakt med alla som inte svarat.