Tack till alla er som kom på Årsstämman!

Vi vill poängtera följande gällande vår fiberförening:

Det beslöts att styrelsen får i uppdrag att avveckal föreningen til lså små administrativa kostnader som möjligt.

Det beslöts även att erlagda insatser plus ev. överskott skall skänkas till Barncancerfonden.

Ni finner protokollet i sin helhet i filen nedan.

Läs hela inlägget »

IP Only är i skede att avsluta utbyggnationen av sitt fibernät runt Vessige. I dagsläget är det två sträckor som kvarstår att fibrera vilket inriktningen är att göra under 2019.
 
Vad gäller de tidigare förlagda delarna ska de inom de närmaste måndaderna besiktas pch slutdokumenteras. I slutdokumentation ingår då att returnera markavtal med karta på inmätt läge av fibern samt utbetalning av markintrångsersättning. Om kartan inte överensstämmer med faktiskt läge eller det är andra frågor kopplade till markavtalet kommer det anges kontaktuppgifter i utskicket.
 
I samband med godkänd besiktning kommer även entreprenaden att ses som färdigställd såväl vad gäller nätets kvalité så som förläggning och återställning. Markägare som har ärenden som inte blivit behandlade avseende detta får gärna ta kontakt med Karl Gottfridsson som är byggprojektledare för IP Only.
 
Besiktningen innebär inte att framtida skador som uppstår som följd av förläggningen inte kommer åtgärdas. IP Only har i enlighet med markavtalet (punkt 2.5) ansvar för skador som uppkommit inom fem år från ledningsarbetets utförande.

Karl.gottfridsson@ip-only.se
070 718 22 86

Läs hela inlägget »

Varmt välkommen på Åsrstämma för Vessige Fiberförening den 15 april i Klubbstugan på Brovall, Vessigebro!

Väl mött!
 

Läs hela inlägget »

IP-Only kommer börja ringa runt till alla hushåll i Vessige för att få en status på tomtgrävningar.

Läs hela inlägget »

Här kommer information från mötet:

Den kanske viktigaste frågan som togs upp under kvällen var att resp. fastighetsägare blir informerad i god tid innan grävning påbörjas i området. Detta har fungerat dåligt vilket medfört att flera avgrävningar skett av el, tele, jordvärme, vattenledningar etc.
Andreas Bengtsson framförde att de olika grävlagen skall lägga ut "lappar" i resp. postlåda där det framgår att grävning kommer att ske den närmaste tiden. Relevanta tel-nr finns angivet på "lapparna" så att man kan kontakta de som gräver. Alltså, det är viktigt att varje enskild fastighetsägare engagerar sig i samband med grävningen så att allt flyter så smidigt som möjligt!

Återställning efter grävning skall ske i "närmast ursprungligt skick" enl. pkt 2.3 i Markupplåtelseavtalet. Alltså inte endast grovåterställning!
Optotech håller på att samla in de sista markavtalen. Tyvärr har man inte lyckats komma överens med ett fåtal markägare. Detta innebär att ett antal fastigheter som önskar fiber kan räkna med förseningar eller i värsta fall bli utan fiberanslutning.

Skjutning under asfaltsvägar diskuterades. I utskick från IP-Only dat. 2017-06-27 kan man läsa "När vi behöver passera större vägar med ny slitbana försöker vi borra eller trycka under dessa för att skona vägbanan". Vad som är större vägar kan självklart diskuteras. Detta har diskuterats med byNet/IP-Only i ett tidigt skede. Vår åsikt i föreningen är att vägar som är för allmänt bruk och uppbär statsbidrag och är belagda med asfalt av god kvalitet, inte skall grävas sönder. Frågan har lyfts av Patrik Nilsson till IP-Only.

Kantskador i asfalterade vägar skall återställas.

Enl. Andreas Bengtsson är målet att vara klar med grävningen till den 31/12 2017. Självklart med reservation för de delar som man inte har kommit överens med markägaren.

Man kommer att blåsa i fiber redan under hösten till de delar av området som är färdiggrävda.

Läs hela inlägget »

Ny kartlänk

Nu har vi ftt en ny kartlänk:

http://fiberkartan.se/5393/1
 

Läs hela inlägget »

Tyvärr har vi fått besked om att kartan inte är tillgänglig längre. De arbetar på en lösning och vi återkommer så fort vi fått mer information.

Trevlig helg!
 

Läs hela inlägget »

Tyvärr har slangen för tomtgrävningen varit slut hos Glostorps bil men nu skall Optotech ha fyllt på.

Läs hela inlägget »

Ny kartlänk

Efter uppdateringen i helgen gäller en ny kartlänk:

Till kartan >>
 

Läs hela inlägget »