Möte med områdesansvariga & Optotech samt Marktec Halland AB

Här kommer information från mötet:

Den kanske viktigaste frågan som togs upp under kvällen var att resp. fastighetsägare blir informerad i god tid innan grävning påbörjas i området. Detta har fungerat dåligt vilket medfört att flera avgrävningar skett av el, tele, jordvärme, vattenledningar etc.
Andreas Bengtsson framförde att de olika grävlagen skall lägga ut "lappar" i resp. postlåda där det framgår att grävning kommer att ske den närmaste tiden. Relevanta tel-nr finns angivet på "lapparna" så att man kan kontakta de som gräver. Alltså, det är viktigt att varje enskild fastighetsägare engagerar sig i samband med grävningen så att allt flyter så smidigt som möjligt!

Återställning efter grävning skall ske i "närmast ursprungligt skick" enl. pkt 2.3 i Markupplåtelseavtalet. Alltså inte endast grovåterställning!
Optotech håller på att samla in de sista markavtalen. Tyvärr har man inte lyckats komma överens med ett fåtal markägare. Detta innebär att ett antal fastigheter som önskar fiber kan räkna med förseningar eller i värsta fall bli utan fiberanslutning.

Skjutning under asfaltsvägar diskuterades. I utskick från IP-Only dat. 2017-06-27 kan man läsa "När vi behöver passera större vägar med ny slitbana försöker vi borra eller trycka under dessa för att skona vägbanan". Vad som är större vägar kan självklart diskuteras. Detta har diskuterats med byNet/IP-Only i ett tidigt skede. Vår åsikt i föreningen är att vägar som är för allmänt bruk och uppbär statsbidrag och är belagda med asfalt av god kvalitet, inte skall grävas sönder. Frågan har lyfts av Patrik Nilsson till IP-Only.

Kantskador i asfalterade vägar skall återställas.

Enl. Andreas Bengtsson är målet att vara klar med grävningen till den 31/12 2017. Självklart med reservation för de delar som man inte har kommit överens med markägaren.

Man kommer att blåsa i fiber redan under hösten till de delar av området som är färdiggrävda.

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Etikettmoln