Varför vill vi bygga fibernät i Vessige församling?

TELEFONI

Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker. Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare eftersom fibern transporterar informationen som ljus.

 

Telefonitjänster blir billigare med fiber.

 

LARM & SÄKERHET

Det kommer att finnas möjlighet till säkerhetstjänster som t.ex. inbrotts-, brand- och över-svämningslarm. Även hemtjänsten kommer att ha möjlighet att koppla upp sig till detta med en säkrare anslutning till brukare än idag. Elektroniken i fibernätet kommer att ha batteribackup för att förbli avbrottsfri.

INTERNET

Din fastighet får både stabilare och snabbare uppkoppling. Hastigheten är oberoende av avståndet till stationen och hur många som är uppkopplade. Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i den utrustning du har hemma.  Ingen kan avlyssna eller se det du gör i din dator.

ÖVRIGT

Man äger gemensamt sitt fibernät och det gör att man tillsammans kan handla upp bra tjänster för att få ett bättre pris.

Föreningen kan komma att samarbeta med närliggande församlingar för att få ner totalkostnaderna.

Attraktivt för barnfamiljer och ungdomar.

Arbete och utbildning på distans.

Man kan betala anslutningen och avstå tjänsterna, som kan kopplas in senare.

Vi bedömer att grävning kan påbörjas tidigast under 2015.

TV

Fiber ger en stabil mottagning med perfekt bild och chans till HDTV-format. 

Med olika "play"-tjänster så som "SVT Play" och "TV4 Play" kan du se programmet du missat vid vilken tidpunkt du vill utan inspelningsbar box. Med hjälp av "Video on demand", en videobutik över nätet, kan du även hyra film.

ÖVRIGT